Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders, personeelsleden meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleidDe MR vertegenwoordigt personeelsleden en ouders en behartigt hun belangenDe MR praat en denkt mee met het schoolbestuur over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op schoolDe MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszakenDe MR zorgt er ook voor dat de stappen die de school wil zetten op financieel, onderwijskundig en organisatorisch vlak, kritisch en uiteindelijk door alle betrokkenen bekeken worden.

 
Naam ouder leerkracht indiensttreding  Taak  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024  
                       
Klaas Boot   x Vervanging             x  
Karen Poelwijk   x 1-9-2022 Notulist       x x x  
Daphne Wassink      x 1-9-2023 Secretaris           x  
Rita Quist x   1-9-2018   x x x x x x  
Sjon Kuipers x   1-9-2019 Voorzitter x x x x x x  

De MR is te bereiken via: mr@dewestwijzer.nl of spreek gewoon één van de MR leden aan.