Notulen vergaderingen medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is verplicht om schriftelijk een verslag van de werkzaamheden uit te brengen. Een verslag geeft overzicht van de samenstelling en werkzaamheden en inzicht in gemaakte keuzes. Het verslag is bedoeld voor iedereen die bij de school betrokken is. Mocht u een vergadering willen bijwonen, laat u het van te voren weten aan één van de leden?

jaarverslag 2021-2022
notulen 11 oktober 2022
notulen 13 december 2022
notulen 23 januari 2023
notulen 27 maart 2023
notulen 18 april 2023
notulen 27 juni 2023
jaarverslag 2022-2023
notulen 16 oktober 2023
notulen 20 november 2023
notulen 22 januari 2024
notulen 22 april 2024